Ðồng hành cùng địa phương giảm nghèo

12/01/2023
(VBSP News) Thời gian qua, các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH tiếp tục phát huy hiệu quả, là chiếc phao cứu sinh giúp hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau vượt qua giai đoạn khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế.
TDCS-1

Ðược vay vốn NHCSXH 40 triệu đồng, ông Trần Văn Văn (bìa trái) ở ấp 2, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn có thêm nguồn vốn phát triển nghề ương tôm giống

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nguồn vốn vay từ NHCSXH đã giúp ông Trần Văn Văn ở ấp 2, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, phát triển nghề ương tôm giống. Ông Văn phấn khởi: “Tôi được vay 40 triệu đồng vốn chính sách, đầu tư phát triển thêm nghề rất tốt. Hiện tôi làm được 30 bể tôm, xuất ra từ 20 triệu con post, tương đương với 400 triệu đồng, trong đó còn lời khoảng 200 - 250 triệu đồng”.
Từ năm 2019, gia đình anh Nguyễn Chí Công ở ấp Tân Tiến, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, nuôi thử nghiệm chỉ 1 - 2 cặp chồn hương, sau vài năm, thấy lợi nhuận cao, anh quyết định đầu tư thêm. Ðược vay vốn NHCSXH huyện Ngọc Hiển theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, với số tiền 50 triệu đồng, anh Công đầu tư mua con giống, đóng thêm chuồng trại để mở rộng mô hình. Sau thời gian nuôi, đến nay đã tăng đàn, tổng đàn chồn lớn, nhỏ khoảng 40 con và có 6 con chồn sinh sản, còn chồn lứa khoảng 20 con và chồn con là 10 con.
Anh Công chia sẻ: “Nhờ được vay vốn từ NHCSXH huyện nên tôi mới dám đầu tư như vậy, nếu không có vốn vay này thì chỉ nuôi tầm 2 - 3 con là nhiều rồi. Ðể tiết kiệm chi phí, tôi tận dụng nguồn thức ăn ở gia đình, như cá phi và một số cá tạp, mua thêm chuối cho chồn ăn. Chồn đực hiện có giá khoảng 3 triệu đồng/con, còn chồn con nuôi cỡ 6 -7 tháng là đủ ký  xuất bán thương phẩm. Với giá hiện nay thì trừ chi phí, mỗi con cho thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng. Mô hình nuôi chồn cũng nhàn, ít tốn thời gian, thời gian rảnh mình sẽ làm được các công việc khác”.
Hiện nay, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được phủ khắp tại 883 ấp, khóm trong toàn tỉnh Cà Mau. Từ nay đến năm 2030, chi nhánh NHCSXH tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động tại điểm giao dịch xã, đồng thời tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ của NHCSXH.
Một khi kết hợp được các chương trình đầu tư hỗ trợ của Nhà nước với nguồn vốn tín dụng chính sách thì tin chắc rằng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ thoát nghèo bền vững trong giai đoạn mới.
Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Thanh Ðồng cho biết: “Trong 20 năm qua, chi nhánh đã tập trung nguồn lực tín dụng ưu đãi, thực hiện giải ngân cho hơn 127.198 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, đã giúp hơn 58.944 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay SXKD để thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống. Toàn tỉnh có 54.305 hộ được vay vốn xây dựng công trình nước sạch và cầu vệ sinh, với tổng số 108.610 công trình, trong đó nước sạch 76.027 công trình, vệ sinh 32.583 công trình; xây dựng trên 12.259 căn nhà cho người nghèo theo Quyết định số 167 và 33 của Thủ tướng Chính phủ”.
Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 là duy trì mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 1 - 1,5%/năm. Tại tỉnh Cà Mau, mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tối thiểu là 0,5%/năm, đến cuối năm 2025, còn không quá 1% tổng hộ dân của tỉnh. Ðể đạt được mục tiêu quan trọng này, công tác giảm nghèo luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, coi đây là mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Thời gian tới, chi nhánh NHCSXH tỉnh Cà Mau sẽ triển khai kế hoạch và tiếp tục tham mưu Tỉnh uỷ, HÐND, UBND tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng và Quyết định số 1630/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 162/KH-UBND của UBND tỉnh. Ðây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Tham mưu bổ sung tăng trưởng nguồn vốn cho vay từ NHCSXH Trung ương và nguồn ngân sách địa phương uỷ thác qua NHCSXH để triển khai cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Hoàng Vũ

Các tin bài khác