Tiếp sức người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

23/07/2021
(VBSP News) NHCSXH tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây là một nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Nghị quyết số 68) và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Quyết định số 23), Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về triển khai Quyết định số 23.
image001_result_20210722170402

NHCSXH tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh triển khai cho vay trả lương ngừng việc cho người lao động do dịch Covid-19

Giám đốc NHCSXH tỉnh Nguyễn Thị Xuân cho biết: Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là một trong những chính sách có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước trước những khó khăn chung của doanh nghiệp, người dân. Do vậy, để triển khai chính sách này bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, cùng với chủ động phối hợp tuyên truyền và phổ biến chính sách, đơn vị rà soát đối tượng khách hàng, giải đáp các thắc mắc về điều kiện, đối tượng vay vốn, nắm bắt nhu cầu vay vốn. Sau khi rà soát, đối với những người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn, NHCSXH tỉnh hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giải ngân vốn vay một cách thuận lợi nhất.

Chính sách cho vay trả lương ngừng việc được áp dụng như sau: Người sử dụng lao động được vay vốn tại NHCSXH với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Chính sách cho vay trả lương phục hồi sản xuất được áp dụng như sau: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 khi quay trở lại sản xuất, kinh doanh và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 được vay vốn tại NHCSXH với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Việc giải ngân của NHCSXH cho người sử dụng lao động đối với các tháng 5, 6 và 7 năm 2021 được thực hiện một lần; thời hạn giải ngân đến hết ngày 05/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được NHNN Việt Nam cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.

Hiện nay, NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã tập huấn cho toàn thể cán bộ, nhân viên về nghiệp vụ thực hiện chính sách này, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Hy vọng rằng chính sách mang đầy tính nhân văn này sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống, hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động vượt qua những khó khăn hiện tại.

Minh Nghĩa

Các tin bài khác