Cần Thơ sẵn sàng hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

21/07/2021
(VBSP News) Phó Giám đốc phụ trách NHCSXH TP Cần Thơ Lăng Chánh Huệ Thảo cho biết, chi nhánh đang triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

image001

Phóng viên: Đối tượng được xét cho vay, điều kiện vay vốn theo chính sách này được quy định ra sao, thưa ông?

Trả lời:Ðối tượng được vay vốn là người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 11 Mục II theo Nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, gọi chung là khách hàng.

Ðiều kiện vay vốn như sau:

- Ðối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc: Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3, Ðiều 99, Bộ Luật Lao động trong thời gian từ 01/5/2021 đến hết 31/3/2022; khách hàng không có nợ xấu tại TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

- Ðối với khách hàng vay vốn trả lương khi phục hồi sản xuất, kinh doanh:

+ Ðối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ 01/5/2021 đến hết 31/3/2022: khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ 01/5/2021 đến hết 31/3/2022; có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; khách hàng không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

+ Ðối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh: Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; khách hàng không có nợ xấu tại TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Phóng viên: Mức vay, lãi suất, thời hạn cho vay và hồ sơ vay vốn như thế nào, thưa ông?

Trả lời:Về mức cho vay, đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc, mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. Ðối với khách hàng vay vốn trả lương khi phục hồi sản xuất, kinh doanh, mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động; thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Lãi suất cho vay 0%/năm; lãi suất nợ quá hạn 12%/năm. Khách hàng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Về hồ sơ vay vốn, khách hàng tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay.

Ðối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc, hồ sơ gồm: giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12a ban hành kèm theo Quyết định 23; danh sách người lao động đang tham gia BHXH theo Mẫu số 13a ban hành kèm theo Quyết định 23; văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động  với người lao động do ảnh hưởng dịch Covid-19; bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp loại hình hoạt động của khách hàng; bản gốc/bản chính/bản sao có chứng thực giấy ủy quyền (nếu có).

Ðối với khách hàng vay vốn trả lương khi phục hồi sản xuất, kinh doanh, hồ sơ gồm: Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12b ban hành kèm theo Quyết định 23 đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động, Mẫu số 12c ban hành kèm theo Quyết định 23 đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; danh sách người lao động đang tham gia BHXH theo Mẫu số 13b/13c ban hành kèm theo Quyết định 23; phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động  phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ 01/5/2021 đến hết 31/3/2022 (đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động); bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động (đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng); bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp loại hình hoạt động của khách hàng; bản gốc/bản chính/bản sao có chứng thực giấy ủy quyền (nếu có).

Phóng viên: Quy trình cho vay thực hiện như thế nào, thưa ông?

Trả lời:Về quy trình cho vay, trong 4 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn của khách hàng, nếu hồ sơ hợp lệ, NHCSXH nơi cho vay sẽ cùng khách hàng thỏa thuận, lập hồ sơ vay vốn, còn không hợp lệ thì thông báo từ chối cho vay. Ngân hàng thực hiện giải ngân tới khách hàng trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo vốn. NHCSXH giải ngân đến hết 05/4/2022 hoặc khi hết 7.500 t đồng được NHNN cho vay tái cấp vốn tùy điều kiện nào đến trước.

Phóng viên: NHCSXH TP Cần Thơ có bước chuẩn bị gì đảm bảo chính sách cho vay được triển khai thực hiện thuận lợi, kịp thời?

Trả lời:Chi nhánh đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện phối hợp NHCSXH để triển khai thực hiện. Chi nhánh tổ chức triển khai, tập huấn quy trình nghiệp vụ cho vay đến tất cả cán bộ để thực hiện; chuẩn bị tốt nguồn vốn để giải ngân kịp thời khi nhận được hồ sơ của người sử dụng lao động  đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Khách hàng có nhu cầu vay vốn liên hệ trực tiếp tại chi nhánh (qua Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng, số điện thoại 02923825708) hoặc các Phòng Giao dịch NHCSXH quận, huyện (nơi khách hàng đóng trụ sở) để được hướng dẫn cụ thể.

Xin cảm ơn ông!

Anh Phương

Các tin bài khác