Lào Cai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

21/07/2021
(VBSP News) Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực từ ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn, vươn lên phát triển kinh tế.
vayuudai

Tín dụng chính sách là điểm tựa để các hộ nghèo Lào Cai vươn lên trong cuộc sống

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chăm lo phát triển khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tỉnh Lào Cai đã hướng mạnh về cơ sở thông qua hàng loạt những chương trình, đề án nhằm huy động tối đa các nguồn lực đầu tư. Riêng với nguồn lực tín dụng chính sách xã hội được đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm đã giúp người nông dân khai thác có hiệu quả lợi thế về đất đai, khí hậu đặc thù, vươn lên phát triển kinh tế.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, tỉnh Lào Cai đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường cho biết: “5 năm qua, Lào Cai đã bố trí gần 200 tỷ đồng để NHCSXH cho trên 3.500 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2021, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Lào Cai đã bố trí hơn 45 tỷ đồng nhằm bổ sung thêm nguồn lực cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thu nhập nâng cao đời sống”.

Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả của nguồn tín dụng chính sách xã hội, ngày 10/6/2021, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 06-KL/TW, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các địa phương tăng cường sự lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội, góp phần quan trọng ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội các khu vực nông thôn, vùng cao. “Nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến Lào Cai sẽ bố trí gần 400 tỷ đồng để NHCSXH tiếp tục cho các hộ nghèo vay vốn. Trong đó riêng cho vay tại 37 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 40% là 37 tỷ đồng mỗi năm”, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường thông tin thêm.

Với cơ chế chuyển từ cấp phát, hỗ trợ trực tiếp sang hình thức cho vay ưu đãi giúp giảm dần gánh nặng ngân sách; đồng thời khuyến khích sự nỗ lực vươn lên, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại của người thụ hưởng chính sách. Tín dụng chính sách đã thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng, là động lực, điểm tựa để hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên trong cuộc sống.

Thanh Sơn - Xuân Anh

Các tin bài khác