NHCSXH tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời chính sách tín dụng cho doanh nghiệp vay để trả lương ngừng việc cho người lao động

18/07/2021
(VBSP News) Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tại phiên họp thường kỳ để sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 vừa diễn ra.
1-1626174409

Quang cảnh phiên họp

Theo đó, từ đầu năm 2021, NHCSXH tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện giải ngân nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn có lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, thực hiện các văn bản chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam về việc hỗ trợ khách hàng vay vốn gặp khó khăn chưa trả được nợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, NHCSXH tỉnh Nghệ An đã kịp thời thực hiện các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho khách hàng.

Tại phiên họp, sau khi nghe ý kiến của thành viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho biết: Tăng cường huy động nguồn vốn trên địa bàn và tích cực tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn để tập trung tối đa nguồn lực, nhằm đáp ứng nhu cầu vay cho các đối tượng chính sách. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác bình xét vay vốn đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng hồ sơ, thủ tục. Không để xảy ra tình trạng cho vay chồng chéo các chương trình, vay vượt hạn mức… Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kịp thời chính sách tín dụng cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, NHCSXH tỉnh Nghệ An là một trong 15 chi nhánh của NHCSXH Việt Nam được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021.

Văn Cương

Các tin bài khác