NHCSXH tỉnh An Giang triển khai chính sách cho vay sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

18/07/2021
(VBSP News) NHCSXH tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với Phòng giao dịch các huyện, thị xã, thành phố triển khai nội dung Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Hướng dẫn số 6199/HD-NHCS, ngày 08/7/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
234234234

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chi nhánh tỉnh

Cụ thể, NHCSXH tỉnh An Giang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất đến toàn thể doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát đối tượng, triển khai, hướng dẫn các thủ tục hồ sơ vay vốn công khai minh bạch đảm bảo cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Qua đó, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định lao động, việc làm, bảo đảm đời sống và an toàn cho người lao động, duy trì mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế…

Trung Hiếu

Các tin bài khác