Hơn 29 nghìn lượt người nghèo ở Quảng Nam được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi

19/07/2021
(VBSP News) Những năm qua, các chương trình tín dụng chính sách được NHCSXH tỉnh Quảng Nam triển khai kịp thời, hiệu quả, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh có vốn trồng trọt, chăn nuôi, cải thiện đời sống. Qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị tại các địa phương.
2-1626338166310

Nhờ nguồn vốn vay NHCSXH, nhiều hộ dân ở huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) xây dựng thành công mô hình nông nghiệp khép kín từ trồng trọt, chăn nuôi tập trung

Trong 6 tháng đầu năm 2021, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH tỉnh Quảng Nam tiếp tục được đầu tư đúng đối tượng và có hiệu quả. Cụ thể, đã có hơn 29 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn NHCSXH. Từ đó, góp phần giúp cho hơn 11,7 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn; tạo việc làm cho hơn 6,9 nghìn lao động; 12 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài; giúp 834 HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo hơn 13,8 nghìn công trình nước sạch vệ sinh; xây dựng 201 ngôi nhà xã hội…

Cùng với việc tập trung thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021, NHCSXH tỉnh Quảng Nam tập trung các giải pháp giữ vững chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng bình xét cho vay, kiểm soát chặt chẽ nợ đến hạn, tích cực tìm kiếm thông tin thu hồi nợ bỏ đi, nợ đến hạn…, thực hiện công tác xử lý rủi ro kịp thời. Riêng 6 tháng đầu năm, NHCSXH tỉnh Quảng Nam đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội rà soát thường xuyên khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các hộ vay.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đánh giá cao nỗ lực của toàn đơn vị về công tác tín dụng chính sách trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Các chỉ tiêu về tín dụng đều đạt kế hoạch đề ra, chất lượng tín dụng được giữ vững, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách khác tham gia SXKD, khắc phục khó khăn.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đề nghị chi nhánh tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm, như: Tiếp tục rà soát, đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tổ chức xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2022 theo từng cấp xã, huyện, tỉnh; triển khai chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; tăng cường huy động các nguồn vốn trong dân cư, các quỹ xã hội từ thiện nhằm tăng cường nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ chính sách khác.

Công Bính

Các tin bài khác