Hưng Yên nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

16/06/2021
(VBSP News) Không để dịch Covid-19 ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng; bảo đảm hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt; giải ngân giúp người nghèo, đối tượng chính sách khác đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có vốn để SXKD. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà NHCSXH tỉnh Hưng Yên thực hiện hiệu quả trong thời gian qua.

NHCSXH tỉnh Hưng Yên nỗ lực thực hiện mục tiêu kép trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

NHCSXH tỉnh Hưng Yên nỗ lực thực hiện mục tiêu kép trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Mới đầu giờ sáng, mặc dù trời nóng bức nhưng tại Điểm giao dịch xã Hồng Nam, TP Hưng Yên đã có hàng chục người dân đến giao dịch. Tại đây, cán bộ NHCSXH đã hướng dẫn kỹ lưỡng từng người đến giao dịch về các quy định phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và ngồi giãn cách 2 mét. Từng người đến làm thủ tục giao dịch bảo đảm trật tự, người vay vốn, người trả nợ, người gửi tiết kiệm, các hoạt động nghiệp vụ tại điểm giao dịch diễn ra trong trạng thái bình thường mới.

Từ đầu năm 2021 đến nay, hệ thống NHCSXH đang nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Giám đốc NHCSXH tỉnh Nguyễn Thị Xuân cho biết: Đơn vị vận dụng thực hiện nhiệm vụ trong trạng thái bình thường mới, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 vừa bảo đảm nguồn vốn ưu đãi được khơi thông. Theo đó, đơn vị có các biện pháp bảo đảm an toàn đối với cả cán bộ ngân hàng cũng như khách hàng đến giao dịch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ.

NHCSXH tỉnh và huyện chủ động xây dựng phương án, kịch bản ứng phó phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn ở những địa bàn không bị cách ly. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, nắm bắt những khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; từ đó có biện pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, giúp khách hàng khôi phục SXKD. Đối với các địa phương bị khoanh vùng, cách ly phòng, chống dịch Covid-19, NHCSXH áp dụng biện pháp tạm dừng thu nợ gốc, thu lãi cho đến khi có thể tổ chức hoạt động giao dịch bình thường. Từ đầu năm 2021 đến nay, NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã gia hạn nợ cho 1.350 khách hàng với số tiền trên 52,4 tỷ đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực đối với những khách hàng, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Với những biện pháp linh hoạt, vận dụng phù hợp trong trạng thái bình thường mới, NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã khơi thông nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và những đối tượng chính sách khác. Hiện nay, NHCSXH tỉnh đang triển khai 10 chương trình tín dụng, có tổng dư nợ đạt 3.028 tỷ đồng với trên 73,4 nghìn khách hàng còn dư nợ.

Thời gian tới, NHCSXH tỉnh Hưng Yên tiếp tục phấn đấu thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW; Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19. Đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành  trong việc quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh Minh Nghĩa

Các tin bài khác