Lạng Sơn ký kết hợp đồng tín dụng cho vay trả lương ngừng việc cho người lao động do dịch Covid-19

26/07/2021
(VBSP News) Chiều 21/7/2021, NHCSXH tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 23)
Đại diện NHCSXH tỉnh và đại diện Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Lạng Sơn ký kết hợp đồng tín dụng trả lương ngừng việc cho người lao động

Đại diện NHCSXH tỉnh và đại diện Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Lạng Sơn ký kết hợp đồng tín dụng trả lương ngừng việc cho người lao động

Theo đó, đơn vị được ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn trả lương phục hồi sản xuất là Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Lạng Sơn. Số tiền giải ngân là 92,6 triệu đồng để trả lương cho 9 lao động, lãi suất cho vay 0%, thời hạn vay là 12 tháng và không cần tài sản đảm bảo.

Tính đến ngày 21/7/2021, NHCSXH tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận hồ sơ của 17 đơn vị có nhu cầu vay vốn chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương khôi phục sản xuất. Trong đó, số lao động phải ngừng việc là 213 người, số tiền đề nghị vay vốn là 1.754 triệu đồng.

Thông qua chương trình cho vay nhằm hỗ trợ người sử dụng lao động vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thời gian tới, NHCSXH tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động thực hiện các thủ tục vay vốn theo quy định.

Clip lễ ký kết hợp đồng tín dụng giải ngân cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất tại Lạng Sơn

Mai Linh

Các tin bài khác