Tiền Giang nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

10/05/2017
(VBSP News) “Tình trạng nợ quá hạn được cải thiện đáng kể, lãi tồn giảm dần, Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động ngày càng hiệu quả...” - là những gì mà NHCSXH tỉnh Tiền Giang đạt được sau 5 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.
Người nghèo ở Tiền Giang vay vốn sản xuất kinh doanh

Người nghèo ở Tiền Giang vay vốn sản xuất kinh doanh

Thực tế cho thấy, vào thời điểm cuối năm 2011, tỷ lệ nợ xấu của NHCSXH Tiền Giang bình quân ở mức 1,67% trên tổng dư nợ; lãi tồn đọng gần 15 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ bị chiếm dụng, nợ chưa đổi được Sổ vay vốn. Đề án được xây dựng nhằm mục tiêu hướng hoạt động NHCSXH tỉnh Tiền Giang đi vào một quỹ đạo mới, nâng cao chất lượng tín dụng. Một khi chất lượng tín dụng được nâng lên cũng đồng nghĩa là có nhiều hộ gia đình làm ăn hiệu quả với nguồn vốn vay, kinh tế phát triển và đời sống khấm khá hơn.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án tại NHCSXH tỉnh Tiền Giang bước đầu cũng gặp không ít khó khăn. Tại thời điểm xây dựng Đề án, 2 huyện Tân Phước và Cai Lậy có tỷ lệ nợ quá hạn cao trên 2% và 3 huyện Gò Công Tây, Châu Thành, Cái Bè có tỷ lệ nợ quá hạn trên mức bình quân chung toàn tỉnh. Từ thực tế đó, Đề án đặt ra 5 mục tiêu để phấn đấu là: Giảm nợ quá hạn, giảm lãi tồn, nợ bị chiếm dụng, nợ không đủ điều kiện đổi sổ và củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn. Bước đầu thực hiện Đề án, NHCSXH tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát từng đối tượng có nợ quá hạn, là những hộ nghèo do làm ăn không hiệu quả nên không trả được nợ, phân tích nguyên nhân và tìm các giải pháp để đôn đốc thu hồi hoặc lập hồ sơ xử lý rủi ro. Công việc này cũng mất một khoảng thời gian khá lớn.

Để đạt được các chỉ tiêu của Đề án đã được phê duyệt, NHCSXH tỉnh Tiền Giang đã tập trung lực lượng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, tiếp tục thực hiện việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ quá hạn, tích cực huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Cụ thể, NHCSXH tỉnh Tiền Giang tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp như: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay; sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các hội, đoàn thể nhận dịch vụ ủy thác; tiếp tục củng cố mạng lưới, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, UBND cấp xã và các hội, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý vốn tín dụng chính sách và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động của các đơn vị trực thuộc, kịp thời báo cáo cấp ủy và chính quyền địa phương các trường hợp chiếm dụng vốn, hộ vay có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ, dây dưa không chịu trả nợ.

Hiệu ứng tích cực từ Chỉ thị 40

Ngay sau khi triển khai Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, NHCSXH tỉnh Tiền Giang đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp về nguồn vốn ủy thác, với tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH tỉnh Tiền Giang đạt 17 tỷ đồng để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Nhìn rộng ra có thể thấy, việc thực hiện Chỉ thị số 40 được xem là “cao trào” của sự đồng thuận trong công tác giảm nghèo với sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với  tín dụng chính sách  do NHCSXH tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện. Sau gần 3 năm triển khai, Chỉ thị 40 đã phát huy hiệu lực, có tác động tích cực đối với hoạt động  tín dụng chính sách xã hội nói chung và hoạt động của NHCSXH tỉnh Tiền Giang nói riêng.

Từ những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, sau 5 năm thực hiện Đề án, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã có sự chuyển biến tích cực, cụ thể: Nợ quá hạn dần được cải thiện từ 1,67% xuống còn 0,41%; 2 huyện khi xây dựng Đề án có tỷ lệ quá hạn trên 2% đến nay đã có tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1% (trong đó, huyện Tân Phước đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn cao nhất khi xây dựng Đề án là 2,72% nay chỉ còn 0,43% và huyện Cai Lậy khi xây dựng Đề án là 2,1%, nay ở mức 0,52%); chất lượng Tổ tiết kiệm và vay vốn khi xây dựng Đề án xếp loại tốt ở mức 42% đến nay tăng lên hơn 81%; lãi tồn ở mức 18,7 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, việc triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách không chỉ thể hiện vào những con số trên mà còn tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về hoạt động tín dụng chính sách. Đặc biệt là Đề án đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân về quyền lợi và nghĩa vụ khi vay vốn tín dụng chính sách, có vay, có trả và phải quản lý tốt, hiệu quả nguồn vốn vay. Nhìn chung, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp, nguồn vốn phát huy hiệu quả rõ rệt, khẳng định được vai trò quan trọng trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đang hứa hẹn những bứt phá mới trong giai đoạn tới.

Kết quả cụ thể cho thấy, đến hết năm 2016, NHCSXH tỉnh Tiền Giang đã tạo điều kiện hỗ trợ vốn có hiệu quả cho 618.542 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; góp phần giúp 101.249 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho 68.337 lao động, tạo điều kiện cho 73.183 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng cải tạo 146.640 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Đồng thời, NHCSXH tỉnh Tiền Giang còn hỗ trợ xây dựng 11.346 ngôi nhà cho hộ nghèo, 212 ngôi nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ và 2.121 căn nhà vượt lũ ĐBSCL, 387 hộ nghèo và đối tượng chính sách vay đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Với dư nợ gần 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ưu đãi do NHCSXH tỉnh Tiền Giang thực hiện đã góp phần tạo việc làm, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Kết quả của Đề án sau 5 năm triển khai thực hiện được thể hiện cụ thể thông qua tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 9,63% vào thời điểm cuối năm 2011, đến cuối năm 2016 chỉ ở mức 5,02%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,77%…

Thế Anh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác