Tín dụng chính sách giúp nông dân Tiền Giang thoát nghèo

Với 11 chương trình tín dụng ưu đãi, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Tiền Giang đến nay đạt 1.784 tỷ đồng, tăng 20 lần so với khi mới thành lập, tổng dư nợ 1.778 tỷ đồng cho trên 117 nghìn hộ vay vốn…

Nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH tỉnh Tiền Giang đã góp phần giúp 96.903 lượt hộ thoát nghèo, 66.120 lao động có việc làm, trong đó có 384 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, xây dựng 2.121 căn nhà vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long, 70.217 lượt HSSV vay vốn đi học; xây dựng 128.822 công trình NS&VSMTNT,… thông qua hoạt động ủy thác qua các hội, đoàn thể, vốn vay ưu đãi đã đến được với từng hộ dân, những thôn, ấp vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, cải thiện đời sống và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Cộng tác viên  VIỆT LOAN xin gửi tới quý vị những hình ảnh về đời sống của người dân Tiền Giang khi được tiếp sức nguồn vốn ưu đãi, nay đã thoát nghèo và vươn lên xây dựng đời sống mới.