Quảng Trị nâng cao chất lượng tín dụng ưu đãi

28/02/2014

Hội Nông dân và NHCSXH tỉnh Quảng Trị đã thống nhất một số nội dung phối hợp trọng tâm năm 2014. Theo đó, hai bên tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; triển khai việc phối hợp tổ chức thực hiện quy chế hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; xử lý nợ quá hạn; nâng cao chất lượng tín dụng; tập huấn nghiệp vụ vay vốn cho cán bộ Hội cơ sở, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn… Đến 31/1/2014, dư nợ vốn ủy thác qua kênh Hội Nông dân trên 550,3 tỷ đồng với 25.268 hộ vay. Hầu hết các đối tượng đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Nhờ đó, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,85%. 

Theo NTNN

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác