NHCSXH huyện Phù Mỹ triển khai nhiệm vụ năm 2014

27/02/2014

Năm 2013, tổng dư nợ cho vay 10 chương trình tín dụng của NHCSXH huyện Phù Mỹ (Bình Định) đạt trên 244 tỷ đồng, tăng 6,69% so với năm 2012. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Triển khai nhiệm vụ năm 2014, NHCSXH huyện Phù Mỹ tập trung phấn đấu tăng trưởng dư nợ 6,5% trở lên so với năm 2013, tương ứng với 15,807 tỷ đồng.

Theo Báo Bình Định

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác