Tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Nghệ An đạt 6.089 tỷ đồng

27/02/2014

Tính đến tháng 2/2014, tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH tỉnh Nghệ An đạt 6.089 tỷ đồng với hơn 335 nghìn hộ còn dư nợ; trong đó, dư nợ chương trình HSSV đạt 2.847 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo 1.900 tỷ đồng; cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn đạt 350 tỷ đồng… Nhờ nguồn vốn ưu đãi này mà 63.000 hộ đã có điều kiện thoát khỏi ngưỡng nghèo, gần 13.000 lao động có thêm việc làm, 170.000 HSSV được vay vốn trang trải học tập. 

Theo Báo Tin tức

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác