Hà Nội: Hộ mới thoát nghèo cũng được vay vốn ưu đãi

28/02/2014

TP. Hà Nội sẽ tiếp tục cung ứng nguồn vốn, bảo đảm 100% hộ nghèo có nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đều được vay vốn từ nguồn vốn do NHCSXH quản lý với lãi suất và mức phí ưu đãi, mức vay tối đa đến 30 triệu đồng/hộ. Hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn là thành viên gia đình hộ nghèo, hộ có thu nhập bằng 150% hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về tài chính vay vốn tín dụng ưu đãi tại NHCSXH. Đảm bảo thành viên của hộ nghèo có nhu cầu đi xuất khẩu lao động đều được vay vốn tại NHCSXH. Thành phố cũng bổ sung thêm đối tượng hộ mới thoát nghèo được vay vốn từ NHCSXH với cơ chế như đối với hộ cận nghèo. 

Theo CAND

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác