Quảng Trạch sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40

01/01/2020
(VBSP News) Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, tín dụng chính sách xã hội ở Quảng Trạch đã phát huy hiệu quả thiết thực và thực sự đi vào cuộc sống người dân.

 

Từ nguồn vốn ưu đãi, mô hình nuôi bò ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch luôn mang lại lợi nhuận cao cho người dân

Từ nguồn vốn ưu đãi, mô hình nuôi bò ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch luôn mang lại lợi nhuận cao cho người dân

Ngay từ khi Chỉ thị số 40 được ban hành, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các ngành, các cấp, UBND huyện đã chỉ đạo các tổ chức, hội, đoàn thể đẩy mạnh việc tuyên truyền hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Quảng Trạch, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Quảng Trạch đã xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.
Đồng thời, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Quảng Trạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công tác điều tra, xác định đối tượng được vay vốn; phối hợp giữa các hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn của NHCSXH huyện, giúp người dân sử dụng vốn vay có hiệu quả. Ban chỉ đạo giảm nghèo các xã đã thường xuyên tổ chức khảo sát, phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để có cơ sở cho vay, đồng thời thường xuyên chỉ đạo nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để đề xuất bổ sung, điều chỉnh nguồn vốn kịp thời, nhanh chóng đến đúng tay người thụ hưởng.
Các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã đều tích cực tham gia, hỗ trợ tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách, nhất là trong các hoạt động như: tạo lập nguồn vốn, xây dựng cơ sở vật chất giúp hoạt động của NHCSXH huyện Quảng Trạch ngày càng phát triển.
Tổng dư nợ của NHCSXH huyện Quảng Trạch đến nay đạt trên 453 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,15% tổng dư nợ.
Hệ thống Điểm giao dịch của NHCSXH huyện Quảng Trạch cũng đã trải khắp trên toàn huyện xuống tận các xã. Điểm giao dịch xã là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo được tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước. Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 7,01%, 8/18 xã đã về đích nông thôn mới, đạt tỷ lệ 44,4%.
Thông qua nguồn vốn ưu đãi đã có trên 8.000 lao động có việc làm mới, 9.000 công trình NS&VSMTNT được xây mới.
Trong thời gian tới, huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và bảo đảm 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Nguyễn Hồng Phong

Các tin bài khác