Hợp lực trong công tác giảm nghèo

01/01/2020
(VBSP News) Ngay từ khi Chỉ thị số 40-CT/TW được ban hành, NHCSXH huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu.
Người dân huyện Vĩnh Linh đã có điều kiện để đầu tư sản xuất, chuyển đổi sinh kế từ đồng vốn ưu đãi

Người dân huyện Vĩnh Linh đã có điều kiện để đầu tư sản xuất, chuyển đổi sinh kế từ đồng vốn ưu đãi

Tại huyện Vĩnh Linh, sau khi có Chỉ thị số 40, huyện triển khai một cách bài bản đồng bộ, hiệu quả. Trước hết, làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Từ đó, Huyện ủy quan tâm bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương uỷ thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy vai trò tập hợp lực lượng, tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, người nghèo và đối tượng chính sách khác. Cùng với đó, phối hợp tốt với NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích.
Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện đã tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH huyện Vĩnh Linh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 05 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã gắn bó chặt chẽ, đi vào cuộc sống của người dân, thực sự trở thành “đòn bẩy” giúp hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác phát triển SXKD cũng như tạo cho người dân niềm tin và đồng tình ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội.
Giám đốc NHCSXH huyện Vĩnh Linh, Thiều Quang An cho biết: Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 đã có gần 15,7 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tại NHCSXH huyện với số tiền gần 508,3 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp gần 600 lượt HSSV vay vốn để học tập với số tiền 20,1 tỷ đồng; gần 1,6 nghìn lượt hộ vay vốn SXKD với số tiền 67,8 tỷ đồng; hơn 460 hộ gia đình được vay vốn làm nhà ở; gần 10.000 công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng, cải tạo”. Đặc biệt, giai đoạn 2014 - 2019, trên 620 hộ đồng bào DTTS được vay vốn phát triển sản xuất và trên 600 lao động được tạo việc làm ổn định.
Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Vĩnh Linh, Nguyễn Thị Hương cho biết: “Thời gian tới, Huyện ủy ưu tiên dành nhiều nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH để bổ sung cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác; hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Từ đó không ngừng củng cố, khẳng định vai trò của Chỉ thị số 40 đối với công tác tín dụng chính sách xã hội là yếu tố quyết định để giảm nghèo bền vững, thực sự trở thành nơi hội tụ của ý Đảng và lòng Dân, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Linh ngày càng phát triển”.

Nguyễn Trang

Các tin bài khác