Nỗ lực giảm nghèo ở huyện Hải Lăng

02/05/2019

Năm 2018, NHCSXH huyện Hải Lăng (Quảng Trị) tạo điều kiện cho 259 lượt hộ nghèo, 392 lượt hộ cận nghèo, 525 lượt hộ nghèo mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, huyện còn cấp thẻ BHYT cho hộ gia đình khó khăn với tổng số tiền 5,2 tỷ đồng, hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho 2.056 học sinh với số tiền 1 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Hải Lăng giảm xuống còn 5,69%.

Theo Báo Quảng Trị

Các tin bài khác