Dấu ấn tín dụng chính sách ở Đồng Nai

02/05/2019

Quý I/2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH tỉnh Đồng Nai đạt 2.358 tỷ đồng với 107.326 lượt hộ vay vốn. Đến nay, trên địa bàn huyện, 1.515 hộ được vay vốn thoát nghèo, 2.263 lao động hỗ trợ tạo việc làm, 737 HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, học nghề, 6.412 hộ dân ở nông thôn được xây dựng công trình NS&VSMTNT.

Theo Báo Đồng Nai

Các tin bài khác