Kề vai sát cánh với hộ nghèo

02/05/2019

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH tỉnh Thanh Hoá đạt 8.664 tỷ đồng với 265 nghìn lượt hộ vay vốn. Nguồn vốn ưu đãi tập trung đầu tư để hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu của người dân về đời sống sinh hoạt, ổn định xã hội. Nhờ đó, 95.000 hộ được sử dụng nước sạch; 26.000 hộ được xây dựng nhà ở.

Theo Báo Thanh Hóa

Các tin bài khác