Hiệu quả từ các tổ chức chính trị - xã hội

25/04/2019

Thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã kịp thời đến với các đối tượng chính sách khác. Hiện nay, tổng dư nợ của NHCSXH huyện đạt 175 tỷ đồng thông qua 125 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, hội ND dư nợ đạt 62,5 tỷ đồng với 1.948 hội viên; hội PN 66,5 tỷ đồng với 1.757 hội viên; hội CCB dư nợ 11,7 tỷ đồng với 450 hội viên và đoàn TN dư nợ 34,3 tỷ đồng với 1.001 hội viên.

Theo Báo Thanh Hóa

Các tin bài khác