Hiệu quả từ các dự án xóa nghèo ở Bù Ðốp

02/05/2019

NHCSXH huyện Bù Đốp (Bình Phước) đã tạo điều kiện cho 500 hộ gia đình vay vốn với tổng số tiền 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hộ nghèo trên địa bàn huyện Bù Ðốp cũng được hỗ trợ tiền điện, cấp phát sổ hộ nghèo, bảo hiểm y tế, hỗ trợ về giáo dục. Các hội, đoàn thể huyện đã vận động xây dựng 45 căn nhà tặng các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá từ 40 triệu đồng.

Theo Báo Bình Phước

Các tin bài khác