Quảng Ngãi sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

16/05/2016
(VBSP News) UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và triển khai Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Lê Quang Thích.
Đồng chí Lê Quang Thích - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đồng chí Lê Quang Thích - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế cùng đại diện Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể các cấp và các cơ quan liên quan trong tỉnh Quảng Ngãi.

Sau một năm thực hiện Chỉ thị 40, hoạt động của NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần cùng địa phương thực hiện công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Tính đến nay tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đạt hơn 2.560 tỷ đồng với trên 125 nghìn hộ đang vay; tỷ lệ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 10%. Hoạt động ủy thác cho vay, công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở luôn nhận được sự quan tâm, qua đó chất lượng tín dụng được nâng cao và chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,34% tổng dư nợ. Đặc biệt, huyện đảo Lý Sơn không có nợ quá hạn, còn huyện miền núi Sơn Hà nợ quá hạn chỉ chiếm 0,01%.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp trong tỉnh Quảng Ngãi cũng đã quan tâm chuyển kịp thời nguồn vốn từ ngân sách địa phương sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tính đến nay đã có hơn 70 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 58 tỷ đồng, còn lại là ngân sách các huyện. Cùng với sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, bố trí đất để xây dựng, mở rộng, sửa chữa trụ sở làm việc của các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện, UBND tỉnh còn hỗ trợ kinh phí gần 3 tỷ đồng để trang bị xe ô tô chuyên dụng cho hoạt động giao dịch tại xã.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế đánh giá cao những kết quả đạt được của NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi trong việc phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức triển khai hiệu quả Chỉ thị 40. Sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, HĐND, MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội và các tổ chức hội, đoàn thể các cấp trong hoạt động tín dụng chính sách đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tại địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Lê Quang Thích biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các Sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40; thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi góp phần quan trọng chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Với mục tiêu đã đặt ra, đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư và triển khai hiệu quả Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40. Đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm dành một phần ngân sách chuyển sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. NHCSXH phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các hội, đoàn thể tập trung nguồn lực phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho đối tượng thụ hưởng, gắn tín dụng chính sách với việc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi tại cơ sở nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót, tồn tại, hạn chế…

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách

Tin và ảnh Đỗ Văn Truyền

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác