Phát huy hiệu quả tín dụng chính sách tại huyện Nga Sơn

29/11/2021
(VBSP News) Những năm qua, nhờ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH, hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo ở địa phương.
245d5201400t17258l0

Được vay vốn NHCSXH, gia đình anh Nghiêm Văn Trường, thôn Hưng Đạo, xã Nga Thủy đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả

Cách đây hơn chục năm, gia đình anh Nghiêm Văn Trường ở thôn Hưng Đạo, xã Nga Thủy thuộc diện hộ nghèo. Được sự giúp đỡ của các đoàn thể xã cùng Tổ tiết kiệm và vay vốn, gia đình anh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH. Ban đầu vay với số tiền 30 triệu đồng, anh đầu tư phát triển nghề sản xuất chiếu cói, qua từng năm tích lũy kinh nghiệm, cơ sở sản xuất của gia đình anh có hiệu quả kinh tế và được tạo điều kiện nâng hạn mức vay lên 50 triệu đồng để mở rộng cơ sở, mua thêm máy dệt chiếu. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp gia đình anh Trường thoát nghèo, mang lại nguồn thu ổn định hơn 200 triệu đồng/năm.
Không chỉ riêng gia đình anh Trường, những năm qua, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Nga Sơn đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, lãi suất thấp từ NHCSXH để đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thương mại, dịch vụ hay đầu tư cho con cái học hành… Với 14 chương trình cho vay đang triển khai, tính đến 15.11.2021, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nga Sơn đang cho 13.737 khách hàng vay vốn, với dư nợ hơn 436 tỉ đồng. Trong đó, một số chương trình có dư nợ cao, như: cho vay ưu đãi hộ nghèo hơn 13 tỷ đồng, 286 hộ vay vốn; cho vay hộ cận nghèo gần 153,5 tỉ đồng, 2.851 hộ vay vốn; chương trình cho vay NS&VSMTNT 113 tỷ đồng, gần 6.635 hộ vay vốn,…
Để nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng hưởng thụ, hỗ trợ tối đa cho người nghèo vay vốn, những năm qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nga Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đưa nguồn vốn vay đến với người dân. Theo đó, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ, của tỉnh và địa phương; thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách ở các Điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã, thị trấn.
Phòng giao dịch còn tổ chức ủy thác vốn vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nhanh nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Đồng thời, giúp cho địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các giải pháp quản lý, mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng của NHCSXH bảo đảm an toàn, hiệu quả.
Cán bộ Phòng giao dịch thường xuyên rà soát chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra việc bình xét cho vay đúng đối tượng, mục đích sử dụng vốn, đảm bảo công khai, minh bạch; đôn đốc, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng quy định. Bên cạnh đó, ngân hàng còn hỗ trợ về mặt KHKT thông qua việc phối hợp mở các lớp tập huấn ngắn hạn về kiến thức trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ vậy, nguồn vốn vay ủy thác của NHCSXH đã góp phần giúp hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.
Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nga Sơn Cù Minh Thanh cho biết: Với vai trò là “điểm tựa” cho khách hàng, ngay từ đầu năm, ngân hàng đã thực hiện nhiều giải pháp để đưa nguồn vốn đến phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của người dân. Trước những diễn biến khó lường của dịch COVID-19, ngân hàng đã trang bị các thiết bị, dụng cụ hỗ trợ phòng, chống dịch cho cán bộ, nhân viên và khách hàng đến giao dịch đảm bảo an toàn. Qua kiểm tra, giám sát, hầu hết các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, đầu tư mở rộng mô hình kinh tế, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường và đầu tư cho việc học tập của con em.
Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nga Sơn sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng đối với các xã, thị trấn đã được phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay của các đối tượng thụ hưởng; tập trung rà soát, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng vay vốn để xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, góp phần vào công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh Khánh Phương

Các tin bài khác