Thanh Hóa phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách

(VBSP News) Với mục tiêu giúp người dân giảm nghèo bền vững, những năm qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, góp phần giúp hộ nghèo, cận nghèo có nguồn vốn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Hiện nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đang triển khai 25 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi. Đến 30.9.2021, tổng dư nợ của chi nhánh đạt 10.697 tỉ đồng, với hơn 251.000 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, một số chương trình có dư nợ lớn như: Cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo; cho vay hộ mới thoát nghèo; cho vay HSSV; cho vay giải quyết việc làm; cho vay đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động;…
Phóng sự ảnh của Khánh Phương dưới đây sẽ làm nổi bật lên điều đó.