Chính sách nhân văn cho những người một thời lầm lỗi

(VBSP News) Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện giải ngân kịp thời cho người chấp hành xong án phạt tù đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển kinh tế.
Đây là một chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người từng lầm đường, lỡ bước có điều kiện xóa bỏ mặc cảm, sớm tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống bằng những việc làm chân chính.
Phóng sự ảnh của Trần Việt dưới đây sẽ minh chứng cho hiệu quả chương trình đầy tính nhân văn này.