Đồng bào DTTS ở Yên Bái với nguồn vốn vay ưu đãi

(VBSP News) Sau 21 năm hoạt động, chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái đang triển khai cho vay 16 chương trình tín dụng, có tổng dư nợ đạt 4.592 tỷ đồng với 84.106 khách hàng vay. Trong đó, đồng bào DTTS là 54.381 hộ, chiếm tỷ lệ 64% tổng số hộ vay, với dư nợ hơn 3.148 tỷ đồng, chiếm 68,6% tổng dư nợ các chương trình trên địa bàn. Nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp cho đồng bào có điều kiện phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững, tự chủ với cuộc sống.
Phóng sự ảnh của Trần Việt dưới đây sẽ minh chứng cho hiệu quả nguồn vốn vay chính sách.