Những CCB xung kích trên mặt trận kinh tế

05/12/2013

Đồng hành cùng hội viên trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa nghèo, các cấp Hội CCB trong tỉnh Ninh Bình đã đứng ra nhận uỷ thác của NHCSXH với số tiền trên 297,6 tỷ đồng cho hơn 18.000 lượt hội viên vay vốn, đồng thời khai thác tốt nguồn vốn từ Trung ương hội và Quỹ hội gần 65 tỷ đồng giúp hội viên vay không lãi hoặc lãi suất thấp để có thêm vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Theo Báo Ninh Bình

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác