Nhiều cách làm phát huy hiệu quả đồng vốn

24/11/2014
(VBSP News) NHCSXH tỉnh Lâm Đồng có trụ sở chính tại TP. Đà Lạt và 11 Phòng giao dịch trực thuộc tại các huyện, thành phố với 160 cán bộ, công nhân viên. Bên cạnh hệ thống ngân hàng từ cấp tỉnh đến cấp huyện còn có Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh với 13 thành viên và Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện với 122 thành viên. Chi nhánh có 147 Điểm giao dịch xã, thực hiện giao dịch theo lịch cố định hàng tháng (kể cả ngày nghỉ).
Cán bộ NHCSXH và các Tổ trưởng Tổ TK&VV thường đến Điểm giao dịch xã rất sớm để chuẩn bị tốt những công việc trong ngày giao dịch

Cán bộ NHCSXH và các Tổ trưởng Tổ TK&VV thường đến Điểm giao dịch xã rất sớm để chuẩn bị tốt những công việc trong ngày giao dịch

Hiện, NHCSXH tỉnh Lâm Đồng thực hiện 10 chương trình tín dụng ưu đãi, gồm cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, HSSV, NS&VSMTNT, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn… Ngoài ra, ngân hàng còn cho vay các chương trình đặc thù bằng nguồn ngân sách địa phương như cho vay hộ nghèo tại xã nghèo, người đi xuất khẩu lao động, ký quỹ đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc…

Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Huệ, cho biết: Đến nay, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt gần 2.200 tỷ đồng. Doanh số cho vay 10 tháng năm 2014 đạt hơn 550 tỷ đồng với gần 37.000 lượt khách hàng được vay vốn, tăng gần 200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013. Doanh số thu nợ là 415 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ đến nay đạt 2.126 tỷ đồng, tăng 6,6%, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,47% tổng dư nợ.

Để đạt được những kết quả khả quan nói trên, NHCSXH tỉnh Lâm Đồng luôn tuân thủ mục tiêu tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng dư nợ. Ngân hàng đã phối hợp cùng các tổ chức hội, đoàn thể họp giao ban định kỳ, nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện ủy thác cho vay, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Phối hợp tuyên truyền, triển khai nâng mức cho vay các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, NS&VSMTNT, giảm lãi suất các chương trình tín dụng chính sách. Chỉ đạo bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng, cho vay ngay nguồn vốn bổ sung mới và thực hiện tốt việc thu nợ đến hạn để cho vay quay vòng các chương trình tín dụng chính sách…

Trong năm 2014, NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã tập huấn nghiệp vụ cho 1.032 lượt cán bộ hội, đoàn thể, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), nâng cao khả năng quản lý vốn vay. Các tổ chức hội, đoàn thể đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 2.054 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 156.725 hội viên nhằm nâng cao hiệu quả vốn tín dụng ưu đãi. Tiếp tục phối hợp rà soát, kiện toàn hoạt động của Ban quản lý Tổ TK&VV và Tổ TK&VV. Tổ chức hội, đoàn thể các cấp đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; trong 9 tháng đã kiểm tra 39 lượt huyện, 490 lượt xã, 2.111 lượt Tổ TK&VV và 29.720 lượt hộ. Ngoài ra, ngân hàng còn tổ chức 1.512 lượt giao dịch, bình quân 1,15 lượt/Điểm giao dịch/tháng. Việc giao dịch đã dần đi vào nề nếp, các Tổ giao dịch thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, thời gian giao dịch rút ngắn so với trước. Qua đó, các chính sách tín dụng mới, các thông tin về khách hàng vay vốn được công khai đầy đủ, kịp thời tại Điểm giao dịch xã.

Theo Báo KTNT

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác