NHCSXH TP Đà Nẵng sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 40

06/04/2016
(VBSP News) Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của NHCSXH TP Đà Nẵng đã có bước chuyển biến mới, góp phần cùng địa phương thực hiện công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội...
Có vốn vay ưu đãi, hộ nghèo ở Đà Nẵng đã đầu tư vào phát triển nghề trồng hoa

Có vốn vay ưu đãi, hộ nghèo ở Đà Nẵng đã đầu tư vào phát triển nghề trồng hoa

Giám đốc NHCSXH TP Đà Nẵng Trần Thị Phương Lan cho biết: “Ngay sau khi có Chỉ thị 40, Ban đại diện HĐQT NHCSXH đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện, qua đó, đẩy mạnh sự vào cuộc của các cấp, các ngành và địa phương… trong đó có việc bổ sung Chủ tịch UBND các xã, phường vào thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH và chuyển ngay 7,5 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách thành phố sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nâng tổng nguồn vốn của chi nhánh đến nay đạt hơn 1.360 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn ưu đãi, trong năm 2015, NHCSXH TP Đà Nẵng đã giải ngân được 485 tỷ đồng cho 22.673 lượt hộ vay, tập trung vào các chương trình như: Hộ cận nghèo 313 tỷ đồng, HSSV 40 tỷ đồng, giải quyết việc làm 35 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 31 tỷ đồng, hộ nghèo 18 tỷ đồng… Nguồn vốn ưu đãi đã giúp cho 6.961 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho 1.564 lao động, 1.800 HSSV được vay vốn trang trải chi phí học tập, xây dựng 2.572 công trình nước sạch và 2.542 công trình vệ sinh, góp phần đưa 10/11 xã tại huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới…

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, khẳng định: “Thời gian qua, NHCSXH thành phố đã kịp thời cho hộ nghèo vay vốn, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của bà con, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, đóng góp to lớn sau trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Đạt được những kết quả trong thời gian vừa qua là do NHCSXH TP Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và vào cuộc nhanh chóng của cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể trong thực hiện tín dụng ưu đãi”.

“Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 40, trong năm nay, TP Đà Nẵng đang có những giải pháp và lộ trình thích hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp cơ sở thực hiện”, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh khẳng định.

Mai Hoa

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác