NHCSXH tỉnh Quảng Bình và các hội, đoàn thể nhận ủy thác triển khai nhiệm vụ năm 2018

07/02/2018
(VBSP News) NHCSXH tỉnh Quảng Bình và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 và ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên đại bàn năm 2018.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Trong những năm qua NHCSXH tỉnh Quảng Bình đã thực hiện ủy thác cho vay qua 4 tổ chức hội, đoàn thể để chuyển tải kịp thời hiệu quả nguồn vốn ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến hết năm 2017 tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức hội, đoàn thể đạt 2.756 tỷ đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ, với 83.144 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính khác còn dư nợ, bình quân dư nợ 33 triệu đồng/hộ, tăng so với năm trước 3 triệu đồng/hộ.

Năm 2017, chất lượng hoạt động ủy thác cho vay qua các hội, đoàn thể được nâng lên, góp phần rất lớn để hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, là năm các tổ chức hội, đoàn thể các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Chỉ thị số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Các tổ chức hội, đoàn thể đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương có những giải pháp đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, tỷ lệ nợ quá hạn thấp, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương bổ sung thêm trong năm lớn nhất từ trước đến nay. Nguồn vốn cũng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng, tăng trưởng dư nợ theo sát kế hoạch đã được thông báo, tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Các mặt hoạt động khác về kiểm tra, kiểm soát, thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn, cũng cố tổ chức mạng lưới, kiện toàn Tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác giao dịch xã,… đều được chú trọng và tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện tốt.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận bàn nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng thời ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó tập trung một số công việc củng cố, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của các hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả, hạn chế rủi ro, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Chỉ thị số 40 và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về tín dụng chính sách xã hội và hoạt động NHCSXH.

Bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh Quảng Bình và các tổ chức hội, đoàn thể cũng thống nhất phát động các phong trào thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2018 để không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, đẩy mạnh việc huy động vốn từ cộng đồng dân cư, nâng cao năng lực công tác, năng lực quản trị, điều hành, hệ thống quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tâm với công việc, tận tụy với nhân dân, tích cực chuyển tải nguồn vốn vay đến với người nghèo để SXKD, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.

Thanh Danh thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác