Nghiệm thu đề tài “Xây dựng phần mềm Quản lý hành chính tại NHCSXH”

12/07/2019
(VBSP News) Chiều 12/7, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học NHCSXH đã tổ chức nghiệm thu đề tài về “Xây dựng phần mềm Quản lý hành chính tại NHCSXH” do đồng chí Nguyễn Minh Phương - Chánh Văn phòng NHCSXH làm chủ nhiệm đề tài.
Quang cảnh buổi nghiệm thu

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu NHCSXH; Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo, các Phó Tổng Giám đốc cùng các ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT.

Đề tài “Xây dựng phần mềm Quản lý hành chính tại NHCSXH” với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý hành chính trong hệ thống NHCSXH và khắc phục những hạn chế của phần mềm hiện tại đang sử dụng trong công tác văn thư lưu trữ; đồng thời sẽ phát triển ứng dụng vào quản lý kế hoạch, quản lý công việc… trong thời gian tới.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học NHCSXH nhận xét và đánh giá cao ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài cũng như quá trình thực hiện công phu và nghiêm túc của nhóm tác giả. Đề tài đã hệ thống được các lý luận về quản lý hành chính tại NHCSXH. Đây là cơ sở quan trọng, giúp nhóm nghiên cứu phản ánh thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý hành chính tại NHCSXH.

Bên cạnh đó, trên phương diện thực tiễn, đề tài cũng đạt được một số thành công cụ thể như đưa ra được bức tranh tổng thể về công tác quản lý hành chính tại NHCSXH. Phản ánh thực trạng về nội dung quản lý và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hành chính, thông qua đó nhóm nghiên cứu đã phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý hành chính tại NHCSXH và làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, vướng mắc đó.

Bên cạnh những thành công chủ yếu nêu trên, đề tài cần nghiên cứu, bổ sung làm rõ thêm một số nội dung để được hoàn thiện hơn như: Giới hạn về nội dung và thời gian nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu và đưa ra giải pháp trọng tâm…

Ghi nhận và biểu dương những nội dung trong đề tài đã được nhóm nghiên cứu trình bày, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học NHCSXH cho rằng: Đây là đề tài có ý nghĩa thực tiễn và phù hợp trong việc nâng cao công tác quản lý hành chính tại NHCSXH. Vì vậy, yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu những ý kiến phản biện, bổ sung, hoàn thiện những tồn tại, hạn chế của đề tài một cách đầy đủ và hoàn chỉnh nhằm số hoá hoạt động quản lý hành chính để nâng cao hiệu quả điều hành toàn hệ thống.

Chúc mừng nhóm nghiên cứu

Chúc mừng nhóm nghiên cứu

Theo Hội đồng đánh giá, các nội dung phân tích và giải pháp đưa ra đóng góp nhất định để triển khai, áp dụng, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các đơn vị trong công tác quản lý hành chính. Kết quả nghiên cứu của đề tài được Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá, xếp loại Giỏi.

PV

Các tin bài khác