Ninh Hòa nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách

11/07/2019
(VBSP News) Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, những năm qua, NHCSXH thị xã Ninh Hòa đã tập trung giải ngân nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; đồng thời, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.
Gia đình ông Trần Hiệu sử dụng vốn vay NHCSXH đầu tư nuôi bò

Gia đình ông Trần Hiệu sử dụng vốn vay NHCSXH đầu tư nuôi bò

Vay vốn nuôi bò
Ông Trần Hiệu ở thôn Đồng Xuân, xã Ninh Thượng cho biết, 2 năm trước, gia đình ông vay 30 triệu đồng từ NHCSXH thị xã để mua 2 con bò giống sinh sản. Khi bò mẹ sinh sản, gia đình đều giữ lại nuôi tiếp nên đến nay đã có 5 con, đều là bò giống sinh sản. Gia đình sẽ tiếp tục nuôi nhân đàn, không bán dù giá bò đang lên. Hàng tháng, gia đình ông đóng lãi, gửi tiết kiệm đều đặn và trả đủ gốc 7,5 triệu đồng/năm. Cùng thôn Đồng Xuân, vợ chồng anh Nguyễn Thành Nghi - Nguyễn Thị Nhớ mới vay 50 triệu đồng mua 2 con bò giống sinh sản. Anh Nghi cho biết, gia đình làm hơn 2ha ruộng, kết hợp với nuôi bò. Nhà anh đã có 3 con nên vay vốn mua thêm. Anh chọn bò giống đã lớn để mua về có thể sinh sản ngay.
6 tháng đầu năm 2019, doanh số cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn xã Ninh Thượng đạt 4,5 tỷ đồng. Hiện nay, xã còn dư nợ hơn 26,5 tỷ đồng, trong đó, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,06%. Toàn xã có 1.662 hộ, thì có gần 1.000 hộ vay đang còn dư nợ. Theo ông Ngô Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Thượng, người dân vay vốn chủ yếu để nuôi bò đã góp phần phát triển đàn bò của xã lên 1.510 con. Người dân đóng lãi, tiết kiệm, trả nợ tốt nên tỷ lệ nợ quá hạn thấp. Nguồn vốn NHCSXH góp phần giúp người dân có vốn để sản xuất, chăn nuôi cải thiện đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã. Toàn xã có 72 hộ nghèo và hơn 200 hộ cận nghèo, phấn đấu đến cuối năm nay giảm được 30 hộ nghèo.
Đảm bảo chất lượng tín dụng
Hiện nay, có 14 chương trình tín dụng thực hiện tại NHCSXH thị xã. Đến cuối tháng 6, tổng dư nợ trên địa bàn đạt gần 521 tỷ đồng. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2019 đạt 90 tỷ đồng với 3.025 lượt vay vốn. Hiện nay, toàn thị xã có 24.895 hộ còn dư nợ tín dụng chính sách.
Theo ông Lại Quyết Thắng - Giám đốc NHCSXH thị xã Ninh Hòa, nguồn vốn vay trên địa bàn tập trung cho phát triển chăn nuôi. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn thấp. Có được kết quả như vậy là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Thị ủy, UBND thị xã, Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH thị xã; nỗ lực của tập thể cán bộ NHCSXH và sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức hội, đoàn thể, UBND các xã, phường trong công tác tuyên truyền, đôn đốc quyết liệt thu hồi nợ đến hạn, quá hạn.
Mới đây, giám sát về công tác quản lý cho vay và sử dụng nguồn vốn vay NHCSXH trên địa bàn thị xã, HĐND thị xã Ninh Hòa đánh giá, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến đúng đối tượng thụ hưởng. Việc cho vay qua các tổ tiết kiệm và vay vốn làm tăng sự đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm; giúp các hộ nghèo hình thành thói quen tiết kiệm. Nhờ có vốn kịp thời, các hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,5% vào đầu năm 2017 xuống còn 3,51% vào đầu năm 2019.
Để phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội trong thời gian tới, chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể và NHCSXH thị xã tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. UBND thị xã cần tiếp tục quan tâm nâng mức trích ngân sách chuyển sang NHCSXH trong điều kiện có thể để bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm và vệ sinh môi trường. NHCSXH thị xã thường xuyên quan tâm tuyên truyền các chế độ, chính sách để người dân hiểu, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả gốc, lãi đúng quy định. UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã và cấp xã quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện tốt việc bình xét, đảm bảo vốn vay đúng đối tượng, đôn đốc thu nợ, lãi.

Bài và ảnh Nam Du

Các tin bài khác