Lào Cai tạo bước đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

11/07/2019
(VBSP News) Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV vừa bế mạc tại thành phố Lào Cai đã thông qua 21 nghị quyết quan trọng, trong đó có “Nghị quyết về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay phát triển kinh tế - xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2025”.

ky_hop

Theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ ưu tiên nguồn lực cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh để thúc đẩy phát triển các mô hình phát triển kinh tế, giúp các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, vươn lên kinh tế khá. Hiện tại, tỉnh Lào Cai có 43 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên (tính đến hết năm 2018) ở các huyện: Bát Xát (8 xã), Sa Pa (11 xã), Bắc Hà (13 xã), Mường Khương (10 xã), Văn Bàn (1 xã)…

Hằng năm, ngân sách tỉnh cân đối ít nhất 1 tỷ đồng/xã/năm (riêng năm 2019 cân đối 500 triệu đồng/xã, ủy thác qua NHCSXH để cho vay); tùy theo tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương, hằng năm Ủy ban nhân dân cấp huyện trình HĐND cấp huyện quyết định nguồn vốn từ ngân sách cấp huyện ủy thác qua NHCSXH để cho vay theo nội dung nghị quyết.

Đối tượng được hưởng chính sách bao gồm các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên để phát triển sản xuất. Mức cho vay, lãi suất và quy trình thủ tục cho vay vốn theo quy định hiện hành của Chính phủ và củaNHCSXH Việt Nam. Thời hạn cho vay vốn tối đa 60 tháng (5 năm).

Như vậy, tính cả nguồn vốn hằng năm của 2 huyện:Si Ma Cai (thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TUcủa Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn huyện Si Ma Cai); Sa Pa (ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH thực hiện các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mô hình làm du lịch cộng đồng, mô hình chăn nuôi trâu bò ở Sa Pa)và các huyện không nằm trong 43 xã nghèo trên thì vốn ngân sách chuyển sang hằng năm ủy thác qua NHCSXH khoảng 100 tỷ đồng;góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hộivà thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Lê Thanh Cường

Các tin bài khác