Nghiệm thu đề tài “Giải pháp tăng cường công tác thu hồi nợ chương trình cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long”

27/10/2017
(VBSP News) Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học NHCSXH vừa tổ chức nghiệm thu Đề tài “Giải pháp tăng cường công tác thu hồi nợ chương trình cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long” do Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp Lại Văn Bé Chín làm chủ nhiệm đề tài. Đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài điều hành buổi nghiệm thu.
Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tham dự buổi nghiệm thu có đồng chí Lê Ngọc Bảo, Ủy viên HĐQT - Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH; các đồng chí Lãnh đạo NHCSXH; các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo NHCSXH.

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở thường xuyên ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long là chương trình trọng điểm của quốc gia, trực tiếp đảm bảo cho người dân vùng thường xuyên ngập lũ có cuộc sống an toàn, ổn định không phải di dời khi có lũ. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu thì chương trình càng có ý nghĩa quan trọng trước mắt và lâu dài. Chương trình được triển khai tại 8 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang. Mặc dù dư nợ chương trình chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng dư nợ của NHCSXH nhưng trong quá trình cho vay, việc thu hồi nợ đạt thấp. Hiện tổng dư nợ của chương trình là trên 908 tỷ đồng với hơn 74 nghìn khách hàng còn dư nợ; nợ quá hạn là 0,2%.

Với đề tài “Giải pháp tăng cường công tác thu hồi nợ chương trình cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long” đã phân tích, đánh giá thực trạng chương trình và công tác thu hồi nợ, công tác phân kỳ trả nợ; những hạn chế trong công tác thu hồi nợ và nguyên nhân. Để từ đó đề xuất các giải pháp như: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức và hệ thống kiểm tra, kiểm soát và giám sát; Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và chất lượng dịch vụ ủy thác; Hoàn thiện cơ chế quản lý và xử lý nợ bị rủi ro trên cơ sở xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá khả năng thu hồi của các khoản nợ khi đến hạn, quá hạn; Xây dựng cơ chế nhận biết, cảnh báo sớm và phương án xử lý đối với từng loại hình rủi ro; Phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng phù hợp với đặc thù hoạt động; Đẩy mạnh hệ thống công nghệ thông tin và hoạt động tuyên truyền… nhằm tăng cường cho công tác thu hồi nợ và hạn chế những tiềm ẩn rủi ro.

Chủ nhiệm đề tài Lại Văn Bé Chín báo cáo kết quả nghiên cứu

Chủ nhiệm đề tài Lại Văn Bé Chín báo cáo kết quả nghiên cứu

Nhận xét và đặt câu hỏi cho nhóm nghiêm cứu đề tài, các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu đều tập trung vào những vấn đề cần bổ sung nghiên cứu trong nội dung đề tài như: Điểm nổi bật của giải pháp đặc thù thu hồi nợ của chương trình, giải pháp trong đề tài đưa ra có thể áp dụng cho các chương trình tương tự, vấn đề tạo việc làm của các hộ dân để từ đó giúp người dân có thu nhập, tạo dựng sinh kế và trả nợ,…

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả của nhóm nghiên cứu. Đề tài “Giải pháp tăng cường công tác thu hồi nợ chương trình cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long” có giá trị thực tiễn cao, không những chỉ với vấn đề thu nợ cho chương trình cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long mà còn liên quan đến việc nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn khu vực Tây Nam bộ. Vì vậy yêu cầu nhóm nghiên tiếp thu những ý kiến phản biện, bổ sung, hoàn thiện những tồn tại, hạn chế của đề tài một cách đầy đủ và hoàn chỉnh hơn, từ đó làm cơ sở cho việc tăng cường công tác thu hồi nợ của chương trình và có thể áp dụng cho các chương trình tương tự.

Đề tài đã được Hội đồng khoa học NHCSXH đánh giá xếp loại Khá.

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng nhóm nghiên cứu

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng nhóm nghiên cứu

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác