Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

15/10/2017

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

- Tên tài sản đấu giá: Xe ô tô; kiểu xe: Xe con 05 chỗ ngồi; màu xe: 03 xe màu Ghi -Hồng, 02 xe màu Xanh; loại động cơ: G16B; nhiên liệu: Xăng; Dung tích xi lanh: 1.590cm3; sản xuất tại Việt Nam; năm sản xuất 2005;

- Số lượng: 05 xe;

- Chất lượng: Xe đã qua sử dụng;

- Tổng giá khởi điểm: 647.450.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi bẩy triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

2. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh quy định, cụ thể như sau:

TT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 02 đấu giá viên

2

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trở lên

3

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của NHCSXH tỉnh Bắc Ninh

4

Có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

6

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm

7

Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và thoả thuận

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thông báo;

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và CMND (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn);

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tại trụ sở NHCSXH tỉnh Bắc Ninh, số 02, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh). Mọi thông tin xin liên hệ qua số điện thoại: 02223 822 526 (gặp ông Phạm Văn Dương - Phòng HCTC).

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh thông báo và mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác