Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc Quý III/2017

25/10/2017
(VBSP News) Nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến về những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, cũng như phản ánh tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn và tham gia đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, cải tiến quy trình, thủ tục có liên quan, ngày 25/10/2017, Hội sở chính NHCSXH đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc Quý III/2017. Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Bảo, Ủy viên HĐQT - Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH; đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Đỗ Thị Huê - Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH cùng đại diện tập thể người lao động tại Hội sở chính NHCSXH.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện người sử dụng lao động, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương, nhấn mạnh: Thông qua cuộc đối thoại tại nơi làm việc, thông tin được tăng cường, những vướng mắc và ý kiến được đón nhận sẽ giúp mối quan hệ giữa Người lao động - Công đoàn - Người sử dụng lao động được hài hòa, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trong quá trình hoạt động; qua đó tạo sự đồng thuận, nhất từ ý chí đến hành động trong chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Về kết quả hoạt động chuyên môn trong 9 tháng qua, để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu giải ngân theo kế hoạch và thanh toán các khoản nợ đến hạn, bên cạnh nguồn vốn do ngân sách Nhà nước cấp, NHCSXH đã tích cực huy động vốn trên thị trường, tăng cường công tác thu hồi nợ đến hạn. Tính đến hết tháng 9/2017, tổng nguồn vốn đạt trên 179 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 169 nghìn tỷ đồng, đạt 89,2% kế hoạch được Thủ tướng giao. Chất lượng tín dụng không ngừng được củng cố nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh đến 30/9/2017 chiếm 0,81% tổng dư nợ.

Về thực hiện thỏa ước lao động, Ban điều hành NHCSXH không ngừng nỗ lực phấn đấu, đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành toàn hệ thống thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết và thoả thuận với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong Thoả ước lao động tập thể. Đảm bảo các chế độ chính sách pháp luật lao động đối với người lao động do Nhà nước quy định. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo NHCSXH đã và đang thực hiện tốt vai trò, chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong đơn vị. Về phía người lao động, nhìn chung đại bộ phận người lao động tại Hội sở chính đã chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng các điều khoản đã được ký kết, thoả thuận trong Hợp đồng lao động, Thoả ước lao động tập thể; phấn đấu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối thoại được thực hiện dựa trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch với tinh thần hợp tác, xây dựng và có hiệu quả thiết thực, các thành viên Ban đối thoại - đại diện cho tập thể người lao động tại Hội sở chính đã thẳng thắn trao đổi và tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, các chế độ cho người lao động, như: chế độ tiền lương, các khoản trợ cấp cho người lao động, chế độ đối với người nghỉ hưu, nghỉ phép, cũng như công tác tổ chức cán bộ,…

Kết thúc Hội nghị Đối thoại định kỳ Quý III/2017, những thắc mắc của người lao động đã được giải thích thỏa đáng, công khai và dân chủ; những kiến nghị, đề xuất được Ban điều hành NHCSXH ghi nhận và giải quyết, qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực hết mình cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác