Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022

13/10/2017
(VBSP News) Hướng tới Đại hội lần thứ IV Công đoàn NHCSXH, nhiệm kỳ 2018 - 2023, vừa qua, Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2017 - 2012 ra mắt đại hội

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2017 - 2012 ra mắt đại hội

Tham dự Đại hội có đại diện LĐLĐ thành phố; Công đoàn NHNN trên địa bàn và toàn thể đoàn viên Công đoàn trong toàn chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ. Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH Đỗ Thị Huê đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Thời gian qua, Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Cần Thơ đã phát huy được vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, là tổ chức quần chúng rộng rãi, lực lượng tiên phong trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. Tích cực động viên, khuyến khích cán bộ viên chức và người lao động trong các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Hoạt động của Công đoàn đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, khẳng định vị trí của NHCSXH trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ thể, đến hết 30/9/2012, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt trên 2.025 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay của 14 chương trình tín dụng chính sách đạt 1.986 tỷ đồng, tăng 93% so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 19%, với 2.021 Tổ tiết kiệm và vay vốn, trên 93 nghìn khách hàng còn dư nợ. Hằng năm thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao đều đạt trên 98%.

Với vai trò và nhiệm vụ của mình, Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Cần Thơ tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động có đạo đức trong sáng, trình độ nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong hoạt động NHCSXH. Phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Cần Thơ vững mạnh xuất sắc.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH Đỗ Thị Huê đã chúc mừng những thành tích mà Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Cần Thơ đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị Công đoàn cơ sở TP Cần Thơ phải thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, thường xuyên phát động các phong trao thi đua văn hóa, văn nghệ nhằm góp phần động viên, khuyến khích người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Cần Thơ khóa V đã bầu ra 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2012.

Huệ Thảo

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác