Nghiệm thu đề tài “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương”

05/09/2022
(VBSP News) Hội đồng khoa học NHCSXH vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp chi nhánh “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương” do Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Lê Bình làm Chủ nhiệm đề tài. Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXHTW Nguyễn Minh Phương - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo.
5.5

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Sinh hoạt chi bộ là nơi phát huy tính sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhằm tìm ra chủ trương, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là những chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt tốt, đúng quy định và nội dung thiết thực, hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao trình độ, năng lực của mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Đảng chỉ mạnh khi có các chi bộ mạnh, do đó việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay là hết sức cần thiết.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đề tài đã tập trung nghiên cứu, khảo sát các chi bộ trực thuộc Đảng bộ NHCSXHTW (16 chi bộ trực thuộc, 02 chi bộ cơ sở) và 39 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở (NHCSXH thành phố Hà Nội và Trung tâm Công nghệ thông tin). Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu của khoa học liên ngành và chuyên ngành, trong đó chú trọng phương pháp phân tích, tổng hợp, logic, lịch sử, tổng kết thực tiễn, phương pháp thống kê so sánh, điều tra xã hội học và phương pháp chuyên gia.

Nội dung của đề tài tập trung vào những vấn đề cơ bản lý luận, thực tiễn về chi bộ, sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ; Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ thuộc Đảng bộ NHCSXHTW hiện nay; Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ thuộc Đảng bộ NHCSXHTW.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXH Nguyễn Minh Phương - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra được phương pháp nghiên cứu điều tra, khảo sát thu thập số liệu, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, phân tích bằng các dẫn chứng số liệu cụ thể, rõ ràng. Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc những ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, ý kiến tham gia của các khách mời tham dự tại buổi nghiệm thu.

Với những kết quả mà đề tài “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương” đã đạt được, Hội đồng khoa học NHCSXH kết luận: Đề tài đáp ứng đủ điều kiện của một đề tài cấp chi nhánh và nhất trí nghiệm thu, đánh giá loại Giỏi.

PV

Các tin bài khác