NHCSXH nghiệm thu hai đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm CNTT

31/05/2019
(VBSP News) Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học NHCSXH vừa tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng giải pháp nâng cấp phân hệ Intellect Offline về quản lý ấn chỉ và giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã” do Thạc sỹ Phạm Lê Minh - Giám đốc Trung tâm CNTT làm Chủ nhiệm và đề tài “Nghiên cứu xây dựng giải pháp kho dữ liệu (Data WareHouse) của NHCSXH” do Thạc sỹ Nguyễn Văn Diện - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT làm Chủ nhiệm.
Quang cảnh buổi nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng giải pháp kho dữ liệu (Data WareHouse) của NHCSXH”

Quang cảnh buổi nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng giải pháp kho dữ liệu (Data WareHouse) của NHCSXH”

Tham dự buổi nghiệm thu có Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát Lê Ngọc Bảo; Phó Tổng Giám đốc - Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học NHCSXH Bùi Quang Vinh; Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài Hoàng Minh Tế cùng các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo.

Đề tài “Xây dựng giải pháp nâng cấp phân hệ Intellect Offline về quản lý ấn chỉ và giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã” đã đưa ra định hướng cho giải pháp xử lý về mặt nghiệp vụ, công nghệ được kế thừa và phát triển từ phân hệ Intellect Offline hiện nay đang áp dụng thực hiện hoạt động giao dịch của NHCSXH với khách hàng tại các Điểm giao dịch xã. Đó là thực hiện nâng cấp phân hệ Intellect Offline đồng bộ với việc nâng cấp hệ thống Intellect Online, để thực hiện nhận thêm dữ liệu từ hệ thống Intellect Online, bổ sung và hỗ trợ tối đa các nghiệp vụ liên quan tới hoạt động huy động tiền gửi tại Điểm giao dịch xã, kiểm soát và quản lý chặt chẽ các giao dịch phát sinh, từ đó nâng cao chất lượng và năng suất lao động cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Với đề tài “Nghiên cứu xây dựng giải pháp kho dữ liệu (Data WareHouse) của NHCSXH nhằm mục đích khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng CNTT, các cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm, xây dựng kho dữ liệu tại NHCSXH đáp ứng nhu cầu thực tế, giải quyết các khó khăn hiện tại cũng như yêu cầu chiến lược trong việc phân tích dữ liệu và hỗ trợ lãnh đạo đưa ra những quyết định có lợi cho NHCSXH. Một hệ thống kho dữ liệu xây dựng thành công giúp cho mô hình hoạt động tác nghiệp của ngân hàng đạt hiệu quả, thuận tiện hơn trong các ứng dụng thực tiễn với các hệ thống báo cáo, các dự báo và phân tích, cho phép tổ chức có thể khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau về khách hàng, thị trường, nhà cung cấp, đối tác, nhân sự, rủi ro,… và phân tích, sử dụng các dữ liệu đó thành các nguồn thông tin có ý nghĩa nhằm hỗ trợ lãnh đạo có được đầy đủ thông tin thể hiện tình hình hoạt động của tổ chức mình mà đưa ra quyết định, định hướng, chiến lược hợp lý, kịp thời.

Tại buổi nghiệm thu, hai nhóm nghiên cứu đã trình bày những nội dung chính của đề tài như: Cơ sở lý thuyết; phương pháp nghiên cứu; giải pháp và đề xuất một số kiến nghị để nâng cao chất lượng trên hệ thống phần mềm tại Điểm giao dịch xã và xây dựng kho dữ liệu của hệ thống thông tin của NHCSXH.

Đánh giá về những nội dung nghiên cứu trong hai đề tài, các ý kiến phản biện cho rằng: Hai nhóm nghiên cứu đề tài cần có những giải pháp nghiên cứu, thì điểm triển khai nâng cấp phân hệ Intellect Offline trong toàn hệ thống NHCSXH để quản lý ấn chỉ và giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã. Bổ sung thông tin cho Điểm giao dịch xã, cho phép phân hệ Intellect Offline thực hiện được nghiệp vụ tất toán sổ tiền gửi không kỳ hạn khi khách hàng có nhu cầu tại Điểm giao dịch và phối hợp chặt chẽ với các Ban CMNV xem xét điều chỉnh một số mẫu biểu báo cáo thống kê liên quan tới ấn chỉ cho phù hợp với đề xuất giải pháp. Tập trung tìm hiểu, khảo sát các giải pháp đã triển khai thực tế tại một số ngân hàng, cũng như giải pháp được áp dụng nhiều trên thị trường hiện nay trong việc xây dựng kho dữ liệu, từ đó đưa ra các đề xuất có thể áp dụng phù hợp với NHCSXH.

Ghi nhận và biểu dương những nội dung trong hai đề tài đã được nhóm nghiên cứu trình bày, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài cho biết: Đây là hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp TW được Hội đồng đánh giá cao, có ý nghĩa thực tiễn và phù hợp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của NHCSXH. Trên cơ sở khảo sát tại NHCSXH các tỉnh, thành phố về quản lý ấn chỉ và huy động tiền gửi tại Điểm giao dịch xã cũng như cơ sở dữ liệu của NHCSXH. Việc đưa ra các giải pháp, đề xuất, kiến nghị của hai đề tài sẽ giúp cho ứng dụng CNTT được hoàn thiện và ngày càng nâng cao, phù hợp với sự phát triển của NHCSXH.

Các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu đề tài “Xây dựng giải pháp nâng cấp phân hệ Intellect Offline về quản lý ấn chỉ và giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã”

Các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu đề tài “Xây dựng giải pháp nâng cấp phân hệ Intellect Offline về quản lý ấn chỉ và giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã” 

Với những nghiên cứu rất có ý nghĩa và phù hợp với tình hình phát triển NHCSXH, đề tài “Xây dựng giải pháp nâng cấp phân hệ Intellect Offline về quản lý ấn chỉ và giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã” đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Giỏi và đề tài “Nghiên cứu xây dựng giải pháp kho dữ liệu (Data WareHouse) của NHCSXH” xếp loại Khá.


PV

Các tin bài khác