Nghệ An với công tác giảm nghèo

18/05/2016
(VBSP News) Những thay đổi ở các vùng nông thôn của tỉnh Nghệ An thời gian qua có sự đóng góp tích cực của đồng vốn tín dụng ưu đãi do NHCSXH triển khai thực hiện. Xung quanh vấn đề này, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Vinh.
Những mô hình làm ăn hiệu quả từ đồng vốn ưu đãi

Những mô hình làm ăn hiệu quả từ đồng vốn ưu đãi

Phóng viên: Được biết, qua 13 năm xây dựng và phát triển, NHCSXH tỉnh Nghệ An đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế trên địa bàn. Ông có thể cho biết đôi nét về kết quả thực hiện?

Trả lời: Sau 13 năm hoạt động, tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng ưu đãi do NHCSXH tỉnh Nghệ An đang triển khai thực hiện đạt 6.536 tỷ đồng với 270 nghìn hộ đang vay. Nguồn vốn vay ưu đãi trong thời gian qua góp phần thu hút và tạo việc làm cho trên 35 nghìn lao động; trên 540 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập;xây dựng hơn 128 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; xây mới và sửa chữa gần 26.388 căn nhà cho hộ nghèo và 1.264 hộ gia đình được vay làm chòi, nhà ở phòng tránh bão, lụt… Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến hết năm 2015 chỉ còn khoảng 8%, vượt so với mục tiêu đề ra là 10%.

Phóng viên: Nghệ An được xem là “đất học” ở khu vực miền Trung. Xin ông cho biết chương trình tín dụng HSSV đã đóng góp như thế nào vào sự nghiệp “trồng người”, xây dựng quê hương?

Trả lời:Chương trình tín dụng HSSV đã thực sự trở thành chương trình lớn và đi vào cuộc sống, có ý nghĩa to lớn về mặt xã hội. Đây là một chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực góp phần thực hiện giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, quán triệt tinh thần “không để bất kỳ một HSSV có hoàn cảnh khó khăn nào phải bỏ học vì thiếu tiền đóng học phí”, NHCSXH tỉnh Nghệ An đã quyết tâm khắc phục khó khăn đưa nguồn vốn kịp thời đến với người dân, mang lại cơ hội học tập cho hàng trăm nghìn sinh viên nghèo.

Hơn 9 năm thực hiện, chi nhánh đã cho trên 540 nghìn lượt HSSV vay 4.083 tỷ đồng để trang trải chi phí học tập. Nhiều em đã ra trường, có việc làm và thu nhập ổn định, chấp hành nghĩa vụ trả nợ cho Nhà nước. Trong những năm gần đây, thu nợ chương trình này trên địa bàn tỉnh Nghệ An mỗi năm đạt khoảng 500 tỷ đồng, nguồn vốn quay vòng đã đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn tín dụng HSSV, giảm đáng kể áp lực về cấp vốn từ Trung ương so với những năm đầu thực hiện chương trình.

Phóng viên: Ông có thể cho biết kết quả 1 năm NHCSXH tỉnh Nghệ An thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội?

Trả lời:Ngay sau khi có chỉ đạo của NHCSXH Trung ương, 100% các huyện, thị xã đã ban hành văn bản chỉ đạo và kế hoạch triển khai thực hiện. Bám sát nội dung Chỉ thị 40, NHCSXH tỉnh và các huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp quán triệt đến tất cả các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và chi bộ đảng; phối hợp với MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, báo, đài đẩy mạnh tuyên truyền.

Kết quả cho thấy, về bố trí nguồn lực tại địa phương, UBND tỉnh đã trích ngân sách hàng năm chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách (từ 4 tỷ đồng/năm trước kia, nay nâng lên 8 tỷ đồng/năm).

100% huyện/thị xã cam kết sẽ trích ngân sách chuyển cho NHCSXH để cho vay. UBND tỉnh và các huyện cũng đã thực hiện hỗ trợ 429 triệu đồng để trang bị 26 máy vi tính xách tay và 7 máy in phục vụ cho hoạt động giao dịch của NHCSXH tại xã. Chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát chặt chẽ, không ngừng được cải thiện, tỷ lệ nợ quá hạn hiện chỉ chiếm 0,21% tổng dư nợ.

Phóng viên: Qua triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, NHCSXH tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác giáo dục, tư tưởng về tác phong làm việc của cán bộ, viên chức theo tinh thần “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như thế nào, thưa ông?

Trả lời:Trong những năm qua Đảng bộ NHCSXH tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể từ Hội sở chi nhánh đến các Phòng giao dịch cấp huyện làm tốt công tác giáo dục chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ và người lao động thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 2 chuyên đề: Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Vì vậy, có thể khẳng định đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động tại NHCSXH tỉnh Nghệ An luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, tâm huyết với nghề, làm việc tận tụy, có trách nhiệm cao, giao tiếp văn minh, không có các biểu hiện tiêu cực, gây phiền nhiễu với khách hàng, được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đánh giá cao, người nghèo và các đối tượng chính sách nói riêng và người dân nói chung tin tưởng.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Ngọc Cảnh thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác