Nam Định lan tỏa nhanh chóng vốn ưu đãi của Chính phủ

20/06/2022
(VBSP News) Tính đến đầu tháng 6/2022, NHCSXH chi nhánh tỉnh Nam Định đã hoàn thành gần 50% kế hoạch giải ngân vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
_z3505470980466_cc6ec416eafc29d24142a5c807fc3979

Giải ngân vốn tín dụng chính sách tại Điểm giao dịch xã Nam Thái, huyện Nam Trực

Sau hơn 1 tháng triển khai cho vay vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ (từ cuối tháng 4), nguồn vốn ưu đãi đã nhanh chóng lan toả, đến với từng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tạo động lực thúc đẩy nhanh tiến trình giảm nghèo, phục hồi và phát triển kinh tế bền vững tại các địa phương trên địa bàn. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, NHCSXH chi nhánh tỉnh Nam Định được phân bổ nguồn vốn cho vay các chương trình với tổng số tiền 108,3 tỷ đồng.
Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo mới, duy trì và mở rộng việc làm là 40 tỷ đồng; cho vay cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở là 59 tỷ đồng; cho vay HSSV mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập là 7,9 tỷ đồng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch là 1,4 tỷ đồng.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, chi nhánh đã tổ chức quán triệt, phổ biến tới toàn thể cán bộ trong đơn vị hiểu, nắm rõ chủ trương, chính sách và thực hiện đúng quy trình, quy định trong quá trình triển khai Nghị quyết số 11. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao và kết quả rà soát của các đơn vị, chi nhánh đã tham mưu cho Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH chi nhánh tỉnh phân bổ vốn cho các huyện, thành phố.
Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xác định đối tượng, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, xét duyệt cho vay và giải ngân đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định của từng chương trình tín dụng chính sách. Căn cứ chỉ tiêu vốn được phân bổ, NHCSXH các huyện, thành phố đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giải ngân các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11.
Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết; làm tốt công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay đảm bảo không để xảy ra tình trạng hộ vay trả nợ trước hạn để vay lại hưởng chính sách giảm lãi suất.
Tính đến hết ngày 8/6/2022, NHCSXH chi nhánh tỉnh Nam Định đã giải ngân cho 802 lượt khách hàng vay với số tiền 48,850 tỷ đồng. Trong đó, 634 khách hàng vay vốn giải quyết việc làm với số tiền 40 tỷ đồng; 23 khách hàng được vay vốn nhà ở xã hội với số tiền 5,580 tỷ triệu đồng; 132 hộ khách hàng vay vốn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến cho 223 HSSV với số tiền 2,230 tỷ đồng; 13 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập được vay 1,40 tỷ đồng để phục hồi và duy trì hoạt động sau dịch COVID-19. Hiện tại, chi nhánh đã tiếp nhận và đang thực hiện các quy trình, thủ tục để giải ngân cho 139 hồ sơ vay vốn với số tiền 13,320 tỷ đồng.
Thời gian tới, NHCSXH chi nhánh tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chương trình, chính sách ưu đãi về vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, hỗ trợ các hộ dân hoàn tất các thủ tục vay vốn nhanh chóng, chính xác, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch. Phấn đấu hoàn thành giải ngân 59,450 tỷ đồng vốn còn lại.

Thiện Tâm

Các tin bài khác