Huyện Núi Thành thực hiện hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo

17/06/2022
(VBSP News) Tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo UBND huyện Núi Thành - địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức điểm Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tới dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ Nguyễn Văn Mau; Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức An, kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và lãnh đạo chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác và cơ quan liên quan của huyện Núi Thành.
c88ab93bc96c0a32537d

Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Ngô Đức An phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Qua 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn chính sách đã góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới. Tính đến 31/5/2022, doanh số cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH huyện Núi Thành đạt 1.389 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 508 tỷ đồng, với 12.580 hộ vay. Với mạng lưới 310 Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động đều khắp ở 103 thôn, bản tại 17 xã, thị trấn, các hộ vay đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi kịp thời để SXKD, chăn nuôi hiệu quả…
Trong 20 năm qua đã có gần 70.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, 6.500 lao động có việc làm, 6.250 HSSV được vay vốn học tập, gần 35.000 công trình nước sạch và vệ sinh được xây mới, sửa chữa, gần 716 căn nhà được cải tạo, xây mới, trong đó có 600 căn nhà cho hộ nghèo xóa nhà tạm và phòng tránh lụt bão… Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 27,38% (năm 2005), đến nay còn 1,61%; hộ cận nghèo cũng giảm còn 1,21%.
Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, nguồn vốn ủy thác của huyện đến nay đạt 7,1 tỷ đồng, tăng hơn 5,5 tỷ đồng so với thời điểm triển khai Chỉ thị. Điều này cho thấy sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền và thể hiện sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và địa phương trong việc tạo điều kiện đưa tín dụng chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Đánh giá những kết quả đạt được cũng như nỗ lực của NHCSXH huyện Núi Thành trong suốt 20 năm qua, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Ngô Đức An khẳng định: Tín dụng chính sách xã hội được NHCSXH huyện thực hiện là “điểm sáng” và là “trụ cột” không thể thay thế trong hệ thống các chính sách giảm nghèo; góp phần thực hiện  hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế.
Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tín dụng chính sách ưu đãi đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác, Phó Chủ tịch Ngô Đức An đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan trong huyện Núi Thành thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TWcủa Ban Bí thư; quan tâm tập trung nguồn lực, ngân sách địa phương vào một đầu mối là NHCSXH và tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách ủy thác cho NHCSXH để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cho vay theo các chương trình, chính sách về hỗ trợ việc làm, làm giàu chính đáng.

kt

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe các ý kiến tham luận của các đơn vị phối hợp thực hiện hoạt động tín dụng chính sách và NHCSXH huyện về các kết quả đã đạt được cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt, các đại biểu đã có những kiến nghị thiết thực về việc tăng nguồn vốn để cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để đáp ứng nhu cầu tạo việc làm mới cho người lao động; đề xuất nâng mức cho vay chương trình tín dụng NS&VSMTNT từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng/công trình…
Nhân dịp này, UBND huyện Núi Thành đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong 20 năm triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

CTV

Các tin bài khác