Tiếp vốn cho hộ mới thoát nghèo

16/06/2022
(VBSP News) Với sự hỗ trợ đắc lực từ NHCSXH chi nhánh tỉnh Phú Thọ, nhiều gia đình thoát ra khỏi diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vươn lên làm giàu bền vững. Cho vay đối với hộ mới thoát nghèo là một nội dung trong những chương trình tín dụng có sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là các hộ dân. Chương trình đã kịp thời tiếp sức cho các hộ mới thoát nghèo tiếp tục có điều kiện đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững…

Đã có hơn 1.400 lượt hộ mới thoát nghèo tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn vay với số tiền đã giải ngân gần 92 tỷ đồng

Đã có hơn 1.400 lượt hộ mới thoát nghèo tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn vay với số tiền đã giải ngân gần 92 tỷ đồng

Tạo sinh kế thoát nghèo bền vững

Là một trong những chi nhánh có mức tăng trưởng tín dụng thuộc tốp 3 của tỉnh Phú Thọ với hơn 59 tỷ đồng trong năm 2021. Đến nay, NHCSXH huyện Thanh Sơn đã thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ các chương trình đạt gần 508 tỷ đồng với hơn 14.000 khách hàng còn dư nợ; tỷ lệ quá hạn chiếm 0,12%.

Nguồn vốn chính sách đã giúp cho hơn 5.550 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn với tổng dư nợ gần 270 tỷ đồng thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội với 398 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua đó, giúp cho hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được tiếp cận nhanh chóng vốn vay để vượt qua khó khăn.

Trước năm 2017, gia đình chị Hà Thị Liên, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn thuộc diện hộ nghèo nhất, nhì xã. Kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng nên cái nghèo cứ đeo bám mãi. Sau khi rà soát và được các cấp chính quyền quan tâm, hướng dẫn thủ tục vay vốn hộ nghèo để phát triển kinh tế, sau đó gia đình chị Liên được NHCSXH huyện Thanh Sơn cho vay vốn để đầu tư mô hình chăn nuôi tổng hợp. Nhờ chăm chỉ, chịu khó học hỏi kinh nghiệm nên năm 2017, gia đình chị Liên đã thoát nghèo.

Chị Liên chia sẻ, nếu dừng lại ở hộ mới thoát nghèo thì nguy cơ tái nghèo sẽ rất cao do không có vốn để đầu tư tiếp. Nghĩ vậy, chị Liên quyết định vay thêm 50 triệu đồng chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo năm 2019 để mở rộng chuồng trại, quy mô sản xuất. Nhờ đó, đến nay gia đình chị đã có một đàn bò giống, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. “Nguồn vốn vay ưu đãi như chiếc “phao cứu sinh” giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh đang ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống”, chị Liên chia sẻ thêm

Theo Giám đốc NHCSXH huyện Thanh Sơn Nguyễn Ngọc Lâm, nguồn vốn ưu đãi được coi như “chìa khóa” mở cửa thoát nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, nhất là cho bà con vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện rà soát các đối tượng được vay vốn kịp thời giải ngân nguồn vốn đến đúng đối tượng; kịp thời hỗ trợ nguồn vốn cho các hộ duy trì sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu cho giai đình góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo, thêm điều kiện đóng góp xây dựng nông thôn mới…

Đẩy mạnh khơi thông nguồn vốn tín dụng

Vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH đã được chuyển tới hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách với quy trình thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi. Cùng với đó, các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay để giúp người vay sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích cho vay. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức của người vay, không ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước mà tích cực SXKD có hiệu quả… Nhờ vậy, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao.

Về mục tiêu giải ngân vốn trong năm 2022, doanh số cho vay của 3 chương trình tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đạt hơn 427 tỷ đồng, chiếm 50,65% tổng doanh số cho vay các chương trình trên địa bàn. Dư nợ đạt trên 2.673 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,33%/ tổng dư nợ. Riêng đối với nguồn vốn cho vay hộ mới thoát nghèo, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 1.400 lượt hộ mới thoát nghèo được tiếp cận vốn vay với số tiền đã giải ngân gần 92 tỷ đồng.

NHCSXH chi nhánh tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách và các nội dung theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 theo mục tiêu đề ra. Ngân hàng tập trung cân đối nguồn vốn, phối hợp chặt chẽ với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho phát triển kinh tế gia đình, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Bài và ảnh Tạ Văn Toàn

Các tin bài khác