Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

23/04/2021

Đến nay, Hội ND và Hội PN thị trấn Cát Thành (Nam Định) đã đứng ra tín chấp với NHCSXH huyện để cho hội viên vay vốn với tổng dư nợ đạt 9 tỷ 155 triệu đồng. Từ nguồn vốn của NHCSXH huyện Trực Ninh, nhiều hộ dân đã đầu tư phát triển kinh tế.

Theo Báo Nam Định

Các tin bài khác