Hỗ trợ hội viên ổn định cuộc sống

18/03/2021

Các cấp Hội CCB quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã huy động tốt các nguồn vốn để hội viên vay phát triển sản xuất, làm kinh tế. Hiện nay, Hội đã hỗ trợ hội viên vay vốn NHCSXH với dư nợ hơn 41,5 tỷ đồng. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp, đến nay, Hội CCB quận chỉ còn 4 CCB thuộc diện hộ cận nghèo.

Theo Báo Cần Thơ

Các tin bài khác