Tín dụng chính sách “sát cánh” cùng người dân

02/03/2021

Năm 2020, NHCSXH TX Ba Đồn (Quảng Bình) đã hỗ trợ hơn 166 tỷ đồng cho 3.486 lượt khách hàng vay vốn, nâng tổng dư nợ hơn 452 tỷ đồng với gần 8.500 hộ vay vốn. Qua đó, giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển các mô hình SXKD phù hợp với tình hình thực tế của gia đình và địa phương.

Theo Báo Quảng Bình

Các tin bài khác