Thêm nguồn lực giảm nghèo bền vững

02/03/2021

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng huyện Sơn Động (Bắc Giang) đạt hơn 526 tỷ đồng với hàng nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Dư nợ bình quân nâng lên 47,8 triệu đồng/hộ/năm. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 20,9%.

Theo Báo Bắc Giang

Các tin bài khác