Tuổi trẻ Thanh Hóa khởi nghiệp thời 4.0

23/02/2021

Nhằm cổ vũ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa, các tổ chức đoàn đã có nhiều hoạt động. Cùng với 2,15 tỷ đồng được Trung ương đoàn phân bổ cho vay giải quyết việc làm, hơn 1.083 tỷ đồng NHCSXH cho vay ủy thác, tỉnh đã bố trí 50 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp.

 

Theo Báo Thanh Hóa

Các tin bài khác