Tiếp sức cho đồng bào giảm nghèo

19/02/2021

Gia đình chị Đơr là hộ nghèo của làng Kret Krot, huyện Mang Yang (Gia Lai) vay vốn NHCSXH 40 triệu đồng để chuyển đổi diện tích trồng sắn kém hiệu quả sang trồng 500 cây cà phê. Nhờ áp dụng kiến thức được cán bộ nông nghiệp xã truyền đạt, vườn cà phê phát triển tươi tốt, năm 2019 đã cho thu bói. Một năm sau, gia đình chị bắt đầu có nguồn thu ổn định từ cây cà phê.

Theo Báo Gia Lai

Các tin bài khác